index_img1.gif INNOVATIONWINDOW® - innovationer via ständiga förbättringar
INNOVATIONWINDOW är en enkel arbetsmetod för att
skapa och genomföra ständiga förbättringar.
Arbetsmetoden ger omedelbara resultat och går
snabbt att applicera.
Träning ger färdighet i alla organisationer!
Genom att systematiskt arbeta med dagliga
förbättringar skapas förändringsvana och
innovativa team. Det gäller stora som små företag.
Morgondagens innovativa företag skapas av människor
som tränar på nytänkande och förbättringar. Varje dag.
Innovationwindow ger:
- Ökat antal vardagsförbättringar.
- Ökad trivsel och motivation.
- Ökad lönsamhet.
- Ökat antal nya innovationer.


Enkelt att komma igång. Inget krångel.
Inga datorer eller komplicerad inlärning.
Ni kan starta imorgon - om Ni vill. Och
se konkreta resultat redan om 3 månader.
Begär offert redan idag.


................................................
Webbinfo:
- Ändra
textstorlek  på sidan kan göras med "ctrl+/-"
- INNOVATIONWINDOW är ett skyddat varumärke.
................................................